Univerzitet u Banjoj Luci
Tehnološki fakultet

Vojvode Stepe Stapanovića 73
78000 Banja Luka
Tel/Fax: +387 51 465 032
glasnik@tf.unibl.org
ISSN 2232-755X

Glasnik broj: 5 / 2011

T.Vujić, S.Uletilović , J.Predojević-Samardžić, B.Davidović-Plavšić, Z.Saničanin,
AKTIVNOSTI ENZIMA Β-GLUKURONIDAZE I ALKALNE FOSFATAZE U URINU PACIJENATA TRETIRANIH CEFALEKSINOM

A.Čopra-Janićijević, E.Sofić, A.Topčagić, L.Klepo, A.Hasković,
FLUORIMETRISJKO ODREDJIVANJE ASKORBINSKE KISELINE SA O-FENILENDIAMINOM

S.Ivković, V.Jevtović,
RENTGENSKA KRISTALNA STRUKTURA METANOL-DINITRO (3-HIDROKSI-5-HIDROKSIMETIL-2-METIL-4-PIRIDINKARBOKSIALDEHID-SEMIKARBAZON-K3 N6, O2, O9) BAKAR(II)

B. Malinović, M. Maksimović, J.Mandić,
EKONOMSKA ANALIZA POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU BIODIZELA

Z. Kukrić, L. Topalić-Trivunović, S. Matoš, S. Pavičić,
ANTIOKSIDATIVNO I ANTIMIKROBNO DJELOVANJE ETANOLNOG EKSTRAKTA PODBJELA (TUSSILAGO FARFARA L.)

V. Mićić, B. Pejović, R. Macura, V.Aleksić, N.Munjić,
JEDNA KONSTRUKCIJA DIJAGRAMA PRIMENJENA NA PRIMERU IZ HEMIJSKOG INŽENJERSTVA

S. Mandić, A. Davidović, L.Topalić-Trivunović, B.Topić, A.Savić,
PROMJENE HEMIJSKOG SASTAVA I MIKROBILOŠKI STATUS FERMENTISANE KOBASICE (ČAJNA KOBASICA) TOKOM ZRENJA

V.Tomović , L.Petrović , M.Tomović , Ž.Kevrešan , N.Džinić ,
ODREĐIVANJE SADRŽAJA NIKLA U BUBREZIMA SVINJA ODGAJANIH U VOJVODINI

M.Rajković, M.Stojanović, D.Tošković, D. Stanojević,
PRIMENA METODE FRAKCIONE EKSTRAKCIJE ZA ODREĐIVANJE RAZLIČITIH OBLIKA VEZIVANJA URANA U VODI ZA PIĆE

L.Vukić, B.Bajić, J.Vindakijević, Z.Kukrić, L.Topalić-Trivunović,
METALI KAO INHIBITORI BIODEGRADACIJE ORGANSKIH MATERIJA U VODI